Studies en Ontwerp

Een tuin- en landschapsarchitect kies je voor zijn visie, de passie voor zijn vak, zijn creativiteit, begeleiding en adviezen

Voorontwerp

Na een analyse van de bestaande situatie en een bespreking met de opdrachtgevers worden de programmapunten genoteerd, zodat men kan komen tot het maken van een voorontwerp. De voorontwerpen kunnen verschillend zijn, zowel in vormgeving als in budget.


Ontwerp

Na studie, bespreking van het voorontwerp met eventuele aanpassingen ontstaat er een ontwerp. In deze fase worden tevens de materialen en de prijzen besproken en is er extra aandacht voor waterinfiltratie, schaduw, afkoeling...


Beplantingsplan

Een bodemanalyse voor een maximum resultaat mag hier zeker niet ontbreken. Bij de bespreking worden de plantenassociaties verduidelijkt aan de hand van plantenlijsten met foto's en afbeeldingen van realisaties.
Extra diensten

  • Technische tekeningen
  • Verlichtingsplan
  • Materialenplan
  • Uitvoeringsbegeleiding
  • Onderhoudsschema en bemestingsadvies